regulamin

 REGULAMIN SKLEPU

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.korowarka.pl  jest firma EUROMART Roman Fober ul. Żeromskiego 78  34-325 Łodygowice NIP 9371433985
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.korowarka.pl  oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 4. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. 
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).  Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki
 7. Na wszystkie towary wystawiamy faktury VAT.
 8. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 9. Preferujemy płatnośc w formie przelewu na nasze konto.
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 11. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
 12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 13. W przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie do 14 dni liczonych od daty dostarczenia produktu, poprzez zwrot produktu w stanie niezmienionym  na adres sprzedającego. Zwracany towar musi posiadać oryginalne opakowanie, być nieużywany i niezniszczony.
  Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w takim przypadku konsument.
 14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

  dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  r. o ochronie danych osobowych.
 15. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 
 16. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1 Regulaminu.
 17. www.korowarka.pl

  Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, EUROMART Roman Fober ul. Żeromskiego 78  34-325 Łodygowice NIP 9371433985 informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROMART Roman Fober ul. Żeromskiego 78  34-325 Łodygowice NIP 9371433985   e-mail: biuro@korowarka.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
   2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
   3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
   4. marketingu bezpośredniego,
   5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
   6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
   7. wsparcia obsługi,
   8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  3. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie dostaw zamawianych towarów).
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).