Mufy

Mufy niskiego napięcia

 

Mufy do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych

w sieciach niskiego napięcia do 1 kV

bez konieczności przecinania kabli i

wyłączania zasilania; ułożonych na

zewnątrz, w ziemi lub w wodzie